wp06287be2.png
wp655d493b.png
wp49224983.png
wpc0cda053.png
Wie was Merula

Angelus Merula (Latijn voor Engel Willemszoon de Merle)
werd geboren te Brielle in 1482 en is overleden te Bergen (mons)  op 26 juli 1557.
Merula was pastoor van Heenvliet, een dorpje in de omgeving van Brielle. Hij kreeg rond 1530 reformatorische inzichten. Met name op het punt van de heiligenverering ontwikkelde hij een visie die sterk afweek van wat in zijn kerk aanvaard werd. In 1533 werd een eerste onderzoek naar zijn opvattingen ingesteld. Dankzij de bescherming van Joost van Cruiningen, heer Van Heenvliet, kreeg hij de gelegenheid om zijn reformatorische ideeën te blijven uitdragen. Echter, door toedoen van diens opvolger Johan van Cruiningen werd hij in 1552 gearresteerd.
Hij wordt wel de "ketterse pastoor van Heenvliet" genoemd en dat geeft zijn positie goed weer. Hij was, net als Luther, tegen de toenmalige aflatenpraktijk, was tegen heiligenverering en tegen bedevaarten. Ondanks het feit dat een eerste onderzoek in 1533 al aan het licht bracht dat hij "ketters" gedachtegoed uitdroeg, heeft hij daarna toch nog twintig jaar pastoor in Heenvliet kunnen blijven, onder andere dankzij de bescherming Joost van Cruiningen. Toen deze in 1543 overleed, werd hij opgevolgd door zijn zoon Johan van Cruyningen. Hij gaf Merula minder bescherming dan achteraf nodig bleek.
Merula vertrok als gevangene naar de Zuidelijke Nederlanden, eerst naar Leuven, later naar Bergen (Mons) om volksoplopen van aanhangers te voorkomen. Merula keerde naar zijn eerdere vroegreformatorische inzichten terug en werd mede op grond daarvan in 1557 te Mons ter dood veroordeeld. Onderweg naar de terechtstellingplaats sprak hij omstanders aan om hun vertrouwen alleen op Christus te stellen. Tijdens het gebed voor de terechtstelling stierf hij, maar dat kon niet verhinderen dat hij alsnog verbrand werd.